Májové pranostiky

27.05.2015 19:17
Deň a mesiac

Pranostiky

MÁJ

Šk.rok

2012/2013

Šk.rok

2013/2014

Šk.rok

2014/2015

SR         ČR

1.5. Na Jakuba, zelená sa každá lipa.
4.5. Svätý Florián si ešte môže nasadiť snehový klobúk.
7.5. Stanislav ráňa orechy.
11.5. O svatém Mamertu zima je po čmertu.
13.5. Pred Servácom niet leta, po Serváci niet mrazu.
12.5. - 14.5. Pankrác, Servác a Bonifác jsou ledoví muži.
  Na ľadových svätých mráz všetky kvety spáli.
  Pán Serboni /spojenie začiatkov vlastných mien: Pan-krác, Ser-vác a Boni-fác/ páli stromy.
15.5. Žofia – ľadová žena.
  Žofka – dočúraná.
  Svätá Žofia stromy rozvíja.
19.5. Do Petra (Peter Celestín, pápež) neni tepla, a po Petre už je po teple.
25.5. Urban z pece zlezie.
26.5. Na sv. Filipa tráva už rozkvitá.

 

—————

Späť