Olympijský festival detí a mládeže

27.06.2015 21:35

Cieľom olympijských festivalov je formovanie trvalého vzťahu detí a mládeže k športu, spojenie športu s olympijskou výchovou a prehlbovanie olympijskej myšlienky u detí a žiakov od najnižších ročníkov. My sme sa takéhoto Olympijského festivalu detí a mládeže zúčastnili už po štvrtýkrát. Spolu s ostatnými žiakmi 1.stupňa sme si zmerali svoje sily v niekoľkých atletických disciplínach, ale aj kolektívnych športoch. A takto sa nám darilo:

Hod basketbalovou loptou:

1.miesto: Vladimíra Hanková

3.miesto: Tatiana Turzová

Skok do diaľky s rozbehom:

1.miesto: Pavel Šlapák

2.miesto: Terézia Koníčková

Beh s fúrikom:

1.miesto: Izabela Bartáková

3.miesto: Marko Mikulec

Štafetový beh:

1.miesto: Šimon Marienka, Roman Černecký, Tatiana Turzová, Terézia Koníčková

Vybíjaná:

1.miesto: Vladimíra Hanková, Boris Novotníček, Tatiana Turzová, Marko Mikulec, Rebeka Fišerová, Kristína Baginová, Viktória Hudecová

Futbal:

2.miesto:Šimon Marienka, Roman Černecký, Paula Lukáčová, Matej Bielik, Jakub Ondraščin, Pavel Šlapák

Za víťazov sa však určite môžu považovať všetci zúčastnení, ktorí v každej disciplíne bojovali s úžasným nasadením. Ako si tento deň vďaka organizátorom (p.uč.Horáková, pracovníčky CVČ) a slnečnému počasiu všetci vychutnali, si môžete pozrieť v nasledujúcom zostrihu:

 

—————

Späť