Školské kolo súťaže Šaliansky Maťko

11.12.2014 19:02

Prvou recitačnou súťažou, ktorá už tradične odštartuje tie ostatné, býva súťaž v prednese slovenských povestí s názvom "Šaliansky Maťko". Ide o jednu z náročnejších disciplín, nakoľko klasické povesti obsahujú množstvo zastaralých výrazov a archaizmov, ktorých význam už dnešné deti ani nepoznajú. Navyše bývajú svojím rozsahom obsiahlejšie, a preto sa aj ťažšie učia spamäti.

Keďže štvrtáci už patria k "ostrieľaným recitátorom", dostali sa cez všetky úskalia tohto žánru a bez problémov sa popasovali s recitáciou povesti, ktorú si vybrali. Do triedneho kola sa zapojilo šesť detí, z ktorých do školského kola postúpili Jakub Ondraščin a Kristínka Baginová. V II.kategórii sa podarilo Kristínke zabojovať a získať nádherné 1.miesto. Srdečne jej blahoželáme a prajeme veľa úspechov v januári, kedy bude našu školu reprezentovať v okresnom kole tejto súťaže. Držíme palce.:o)

—————

Späť