Certifikát kvality

18.02.2015 10:12

V čom spočíva prínos certifikátu kvality? Certifikát kvality predstavuje uznanie učiteľom a školám, ktoré sa najviac zapájajú do aktivít v rámci programu eTwinning. Pre žiakov, ktorí musia vynaložiť pri realizácii projektov najviac úsilia, a pre školy všeobecne, je certifikát verejným potvrdením kvality európskej spolupráce a pripravenosti na ňu. Na Slovensku sa tento certifikát udeľuje priebežne počas celého roku. Na to, aby mohol byť projektu udelený certifikát kvality, je potrebné splniť minimálne 5 špecifických podmienok, ktoré sú určené národnou podpornou službou. Je nevyhnutné splniť všetkých 5 požiadaviek.

Ide o tieto požiadavky:

 1. Daný projekt musí mať spoločné ciele a plán realizácie.
 2. Realizácia daného projektu musí byť ukončená, prípadne byť v poslednej fáze.
 3. Učiteľ, ktorý žiada o udelenie certifikátu kvality, musí zohrávať rozhodujúcu úlohu pri realizácii daného projektu.
 4. Pri realizácii projektu sa musí prejaviť istý stupeň spolupráce.
 5. Výsledky realizácie projektu musia byť viditeľné.

Hneď po splnení spomínaných 5 požiadaviek je projekt posudzovaný podľa 6 kritérií.

O aké kritériá ide?

 1. Pedagogická inovácia
 2. Integrácia do časovo-tematických plánov
 3. Komunikácia a výmena informácií medzi partnerskými školami
 4. Spolupráca partnerských škôl
 5. Využívanie moderných technológií
 6. Výsledky, prínos a dokumentácia

Nám sa všetky tieto kritériá podarilo splniť a 18.februára nám takýto certifikát kvality bol za realizáciu projektu "DOTYK STRATENÝCH ČASOV" pridelený!

—————

Späť