Naše úspechy

ART Ilava 2015

28.06.2015 12:59
Dňa 26.6. sa konalo v DK Ilava vyhodnotenie výtvarnej súťaže ART Ilava 2015. Témou tohto ročníka bola ochrana a tvorba životného prostredia. Porota v zložení: Mgr. Alena Teicherová - DK Ilava, Mgr. Art Martina Paliesková, Pišková- ZUŠ Ilava a Mgr. Anna Bajzová- CVČ Ilava...

—————

Olympijský festival detí a mládeže

27.06.2015 21:35
Cieľom olympijských festivalov je formovanie trvalého vzťahu detí a mládeže k športu, spojenie športu s olympijskou výchovou a prehlbovanie olympijskej myšlienky u detí a žiakov od najnižších ročníkov. My sme sa takéhoto Olympijského festivalu detí a mládeže zúčastnili už...

—————

Víťazi Národnej súťaže eTwinning 2015

01.06.2015 19:00
Hovorí sa, že o "zemiakovú medailu", ktorá sa udeľuje tým, čo skončili na 4.mieste 4.mie, nikto nestojí. Nie je to však pravda. Ak niekto v rámci celého Slovenska skončí spomedzi tridsiatich najúspešnejších projektov ako štvrtý, mal by byť na seba hrdý. Preto sme aj my právom pyšní na to,...

—————

Európa v škole

31.05.2015 14:34
Už sme ani nedúfali, ale nakoniec sme sa dočkali. Čoho? No predsa ocenenia našej kolektívnej práce s názvom "Otvorme svoje srdcia", ktorá postúpila do celoslovenského kola súťaže Európa v škole. A takéto bolo hodnotenie, postrehy a odporúčania celoslovenskej poroty v oblasti...

—————

McDonalds´Cup

30.03.2015 20:00
Dňa 26. marca 2015 získali žiaci z 1. stupňa víťazstvo v predkole futbalového turnaja pod názvom McDonalds´Cup. Vo víťaznom tíme hrali aj žiaci našej triedy - Roman Černecký, Šimon Marienka a Pavel Šlapák. Dúfajme, že ich víťazné ťaženie bude pokračovať aj v okresnom kole 15. apríla 2015 v Dubnici...

—————

eTwinningové ceny 2015

18.02.2015 10:24
Každoročne sa v rámci Európy vyhlasujú najlepšie eTwinningové projekty. Prihlásiť sa môžu len tie školy, ktoré splnili niekoľko dôležitých kritérií. Tento rok bolo do tejto súťaže prihlásených 133 projektov, spomedzi ktorých sa len tie najkvalitnejšie prebojovali do finálového...

—————

Certifikát kvality

18.02.2015 10:12
V čom spočíva prínos certifikátu kvality? Certifikát kvality predstavuje uznanie učiteľom a školám, ktoré sa najviac zapájajú do aktivít v rámci programu eTwinning. Pre žiakov, ktorí musia vynaložiť pri realizácii projektov najviac úsilia, a pre školy všeobecne, je certifikát verejným potvrdením...

—————

Školské kolo súťaže Šaliansky Maťko

11.12.2014 19:02
Prvou recitačnou súťažou, ktorá už tradične odštartuje tie ostatné, býva súťaž v prednese slovenských povestí s názvom "Šaliansky Maťko". Ide o jednu z náročnejších disciplín, nakoľko klasické povesti obsahujú množstvo zastaralých výrazov a archaizmov, ktorých význam už dnešné deti ani nepoznajú....

—————

Európsky certifikát kvality

01.11.2014 08:46
Dňa 31.10.2014 bol našej škole udelený európsky certifikát kvality ako ocenenie za vynikajúcu prácu pri realizácii projektu "Ostrovy objevů" v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning. Znamená to, že naša práca bola ocenená na najvyššej európskej úrovni.

—————

Vyhodnotenie súťaže O najlepší eTwinningový projekt

10.09.2014 18:36
Viete, ako sa môže žiak základnej školy dostať bez prijímacích skúšok na vysokú školu? Úplne jednoducho! Stačí, ak bude úspešný v realizácii etwinningového projektu so zahraničnou partnerskou školou - a je to! Nám sa to tento rok podarilo. Na jeden deň sme si vyskúšali, aké je to sedieť v...

—————