Rozvrh hodín

  1.hodina 2.hodina 3.hodina 4.hodina 5.hodina 6.hodina
    7,35- 8,20 h. 8,30- 9,15 h.  9,35- 10,20 h.   10,30- 11,15 h.   11,25- 12,10 h. 12,15- 13,00 h.
PONDELOK MAT SJL NAV ANJ ČÍT  
UTOROK MAT SJL VLA INV ČÍT  
STREDA TEV MAT ANJ ČÍT PRI HUV
ŠTVRTOK MAT SJL VLA VYV PRV  
PIATOK TEV SJL PRI ANJ ČÍT  

 

Rozvrh, prosím, nevpisovať do žiackych knižiek ani školských dosiek, ešte môže dôjsť k zmenám.


Kontakt

 

Meno školy:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5,               019 01 ILAVA

Email školy: zsmedil@stonline.sk, zsmedilava@gmail.com
Telefón:

+42142/44 64 140
+42142/44 65 293

Adresa školy: Medňanská 514/5, 019 01 Ilava

 


O škole

Našu školu navštevuje v súčasnosti 449 žiakov z Ilavy a niektorých okolitých obcí, od 5. ročníka aj žiaci z Hornej Poruby. Vzdelávanie zabezpečuje 36 pedagógov, z toho 1 špeciálny pedagóg a 4 vychovávateľky v Školskom klube detí. Škola má zabezpečenú maximálnu kvalifikovanosť výučby.