Deň narcisov

30.03.2015 19:56

Nie je nič krajšie, ako nezištná pomoc človeku, ktorý je v núdzi. Deň narcisov je práve o takejto forme pomoci. Tento skutok je o to hodnotnejší, že pomáhame vlastne ľuďom, ktorých ani nepoznáme. Nevieme, koľko majú rokov, kde bývajú, ako vyzerajú.... Vieme len jedno - ich zdravie a často i život sú ohrozené jednou z najzákernejších chorôb, rakovinou. Potrebujú našu pomoc a podporu. Potrebujú pocit, že nie sú v tomto boji osamotení. Pripnutím žltého narcisu a odovzdaním finančného príspevku na podporu výskumu boja proti rakovine sme dali najavo, že nám osud týchto ľudí nie je ľahostajný.

Ďakujeme všetkým, ktorí  27.3. 2015 dobrovoľníkom - pedagógom a žiakom ZŠ -  prispeli do verejnej zbieky Dňa narcisov. Na účet Ligy proti rakovine sme odoslali tento rok 1110,32€.

—————

Späť