Fašiangové obchôdzky

13.02.2015 21:46

Mládenci - fašiangovníci poobliekaní do masiek sa v poslednú fašiangovú nedeľu vydávali na obchôdzku z domu do domu. Význam takýchto obchôdzok spočíval najmä v tom, že sa domu prialo dobroprianie. Napr.:

 “Dajže Bože, dobrý deň, aby vás nestihla povodeň. Bodaj by vám zdravie slúžilo a nie sucho, ale dážď pole rosilo. Láska a zmierlivosť, nech je váš stály hosť.”

Keďže v okolí Ilavy tieto podomové fašiangové obchôdzky už úplne vymizli, urobili sme si taký malý sprievod aspoň v našom "kufríkovom divadle":

 

—————

Späť