Februárové pranostiky

28.02.2015 22:17
Deň a
mesiac
Pranostiky
FEBRUÁR
ŠK.rok
2012/2013
ŠK.rok
2013/2014

ŠK.rok
2014/2015

SR         ČR

2.2. Prešli Hromnice, koniec sanice.
  Na Hromnice zadúva ulice.
3.2. Na svätého Blažeja ešte trvá veja.
  Na sv. Blažeje slnko ešte nehreje.
4.2. O svaté Veronice bývá ještě sanice.
  Sv. Veronika ľady seká u rybníka.
5.2. Svätá Agáta na sneh býva bohatá.
  Na deň svätej Háty nafúka na všetky laty.
  Agaty – fúka snah za gatí.
9.2. Svatá Apolena bývá v mlze často zahalena.
10.2. O svaté Školastice /Scholastice/ navleč si rukavice.
14.2. Na svatého Valentina zamrzne i kolo mlyna.
16.2. O svätej Juliáne priprav voz a schovaj sane.
18.2. O svatém Šimone schádza sneh zo stráne.
24.2. Svätý Matej ľady láme, ak ich nenájde, hneď ich narobí.
  Na Mateja ľad už ani líšku neudrží.
 Chotár v kožuchu, veď mu ho Matej vyzlečie.

 

—————

Späť