Hry našich starých materí 1

08.10.2014 20:37

Viete ako sa hrávali vaši starí rodičia, keď boli malí? Určite nepresedeli hodiny pre počítačom či televíziou ako mnohé dnešné deti. I keď im na hranie nezostávalo veľa času, repertoár ich detských hier bol naozaj pestrý. Väčšinou sa odohrávali vonku na lúke, ale ak nebolo priaznivé počasie, dokázali sa prehrať aj vo vnútri. Niektoré z hier sme si vyskúšali aj my:

"VÁĽANIE SUDOV"

Počet hráčov: ľubovoľný

Pomôcky: väčšia rovná polocha (podlaha, lúka, môže byť aj mierny kopec)

Postup: Deti si ľahnú na chrbát, ruky dajú do vzpaženia, nohy k sebe. Bez pomoci rúk sa prevaľovaním snažia dostať z jednej strany miestnosti na druhú.

"NA KOPU"

Počet hráčov: ľubovoľný

Postup: Prvé dieťa (väčšinou najmocnejšie) si ľahne na brucho. Druhé dieťa sa položí naň mierne natočené do strany, aby prvému neublížilo. Rovnakým spôsobom na "kopu" pribúdajú ďalšie deti. Cieľom je urobiť čo najväčšiu kopu.

"PREVAĽOVANIE V SEDE"

Počet hráčov: ľubovoľný

Postup: Dieťa si sadne na zem, pokrčí nohy, priloží obidve chodidlá k sebe a uchopí ich oboma rukami. Jemným rozkmitnutím sa prevalí cez pokrčenú pravú nohu na bok, do ľahu na chrbte, na pravú stranu a späť do sedu. Cvik si vyžaduje spevnené telo a švih.

"FÚRIK"

Počet hráčov: dvaja

Postup: Jedno dieťa urobí podpor ležmo a druhé ho uchopí sa obe nohy. Rúčkovaním sa dostanú z jednej strany miestnosti na druhú, kde sa vystriedajú.

"NA KOTÚLE"

Počet hráčov: ľubovoľný

Pomôcky:mäkšia podložka (žinenka, gymnastický pás, lúka)

Postup: Okrem robenia klasických kotúľov, kde sa dieťa dostane z podporu drepmo prevalením vpred do stoja znožného, môžu robiť deti kotúle aj cez prekážky.  Prekážku tvoria ležiace deti. Spestrením hry je, keď sa prekážka postupne zväčšuje.

"HÉJ - RUP!"

Počet hráčov: 3 - 5

Postup: Jedno dieťa si ľahne na chrbát a dve ho uchopia za ruky a za nohy tak, že sa nedotýka podložky (pri menších deťoch môžu chytiť jedno dieťa aj štyria). Ďalšie dieťa sa k nim postaví chrbtom a hlboko sa predkloní. Stojace deti ho rozkmitaním ležiaceho dieťaťa udierajú dovtedy, kým nenarušia jeho rovnováhu a nespadne (príp. sa nedotkne rukami zeme).

 

—————

Späť