Hry našich starých materí 3

18.10.2014 20:39

Ďalšie prišli na rad povedačky a hry so spevom:

"SLEPÁ BABA"

Počet hráčov: ľubovoľný

Pomôcky: nepriehľadná šatka na zaviazanie očí

Postup: Deti si zvolia "Slepú babu", ktorej zaviažu oči. Stoja okolo nej, otáčajú ju do kola a pýtajú sa: Slepá baba, na čom stojíš?
Dieťa uprostred kruhu so zaviazanými očami odpovedá: Na klátiku.
Deti: Čo máš pod ním?
Slepá baba: Kašu s mliekom.
Deti: Akú chceš?
Slepá baba: môže si vybrať tichú, štípanú, tlieskanú, trhanú, lúskanú, dupanú ... Podľa toho, akú si vyberie, deti vydávajú príslušné zvuky. Chodia okolo nej a ona ich chytá. Ak niekoho chytí, pýta sa: Kto si?
Pomocou hmatu zisťuje, koho sa jej podarilo chytiť. Ak uhádne, Slepou babou sa stáva chytené dieťa. Ak nie, zostáva Slepou babou aj v ďalšej hre.

"NA HÚSKY"

Počet hráčov: ľubovoľný

Postup: Deti si zvolia spomedzi seba gazdinú a vlčka. Ostatní sú húskami. Roztratia sa po paši a vlk sa schová za kríkom.
Gazdiná volá: Húsky moje, poďte domov!
Húsky: Nejdeme!
Gazdiná: Prečo?
Húsky: Pre vĺčka.
Gazdiná: Kde je?
Húsky: Za kríčkom.
Gazdiná: Čo tam robí?
Húsky: Umýva sa.
Gazdiná: Čím sa utiera?
Húsky: Zlatým ručníčkom.
Gazdiná: Kto ho pral?
Húsky: Práčka.
Gazdiná: Kto ho vyšíval?
Húsky: Vyšívačka.
Gazdiná: Húsky moje, poďte domov!
Húsky: Nejdeme!
Gazdiná: Dám vám žita.
Húsky: Nechceme!
Gazdiná: Dám vám chleba.
Húsky: Ideme!
Húsky sa rozbehnú ku gazdinej, ale vtom vybehne spoza kríka vlk a chytá ich. Hra sa opakuje, kým vlk všetky húsky nevychytá. Posledná nechytená húska sa stane vlkom.

"KOLO KOLO MLYNSKÉ"

Počet hráčov: ľubovoľný

Postup: Deti sa držia v kruhu za ruky. Spievajú si pieseň Kolo, kolo, mlynské. Na každý krok urobia prísuvný krok. Na slovo bác urobia drep, alebo sa prevalia. Pri spievaní druhého verša napodobňujú rukami pílenie a na záver sa zatočia ako v tanci.

1. Kolo, kolo, mlynské,
za štyri rýnske.
Kolo sa nám polámalo
a do vody popadalo,
urobilo – bác.

2. Vezmeme si hoblík – pílku
zahráme sa ešte chvíľku.
Až to kolo spravíme –
tak sa zatočíme,
tak sa zatočíme.

—————

Späť