Hry našich starých materí 4

29.10.2014 19:47

K obľúbeným hrám v minulosti patrili a dodnes aj patria, lúčne hry:

"SCHOVÁVAČKY"

Počet hráčov: ľubovoľný

Postup: Deti si zvolia medzi sebou jedného, ktorý zatvorí oči a začne počítať (napr. do 20). Ostatné deti sa za ten čas musia ukryť. Po dopočítaní začne zvolený hráč deti hľadať. Koho nájde, toho beží "vyklepať" na to miesto, kde sa hra začínala. Hra pokračuje dovtedy, kým dieťa nenájde všetkých hráčov. Koho vyklepal prvého, ten hľadá ostatných v ďalšej hre. Ak sa však podarí niektorému z detí vyklepať zvoleného hráča, zostáva "žmúriť" aj v ďalšej hre.

"NA JASTRABA"

Počet hráčov: ľubovoľný

Postup: Deti si zvolia jastraba a sliepočku, ostatní sú kuriatka. Kuriatka sa postavia za seba do zástupu a pochytajú sa za pás. Sliepočka sa postaví na čelo zástupu. Jastrab sa bude usilovať kľučkovaním uchytiť posledné kuriatko. Sliepka sa snaží roztiahnutými rukami mu v tom zabrániť. Ak sa jastrabovi podarí chytiť posledné dieťa, nastáva výmena.

"PÍSKANIE NA TRÁVE"

Počet hráčov: ľubovoľný

Pomôcky: ľubovoľná tráva so širšou listovou čepeľou

Postup: Odtrhnutú trávu uchopíme medzi dva palce tak, aby bola napnutá. Do štrbiny, ktorá nám vznikne, fúkneme. Ak sme trávu neuvoľnili, ozve sa prenikavý hvizd.

"PLETENIE KOBERČEKOV Z TRÁVY"

Počet hráčov: dvaja

Pomôcky: ohybné steblá lúčnych tráv (čo najdlhšie)

Postup: Odtrhneme si 5 dlhých stebiel. Spojíme ruky dlaňami k sebe (ako pri modlitbe) a dáme prsty od seba. Do každej medzierky medzi prstami vložíme jedno steblo. Piate dáme naprieč (od palca k malíčku). Koberček pletieme jednoduchým spôsobom tak, že každé zo štyroch stebiel prekrížime a pevne uchopíme, aby sa nevrátili na pôvodné miesto. Nakoniec ich piatym steblom zafixujeme. Takto pokračujeme dovtedy, kým sa nám neminú trávy. Po skončení dáme ruky od seba a opatrne vyberieme malý pletený koberček.

 

"PÚŠŤANIE ŠARKANOV"

 

—————

Späť