Hry našich starých materí 5

13.11.2014 18:48

"NAHÁŇAČKY"

Počet hráčov: ľubovoľný

Postup: Deti si spomedzi seba zvolia naháňača, ktorý ich na povel začne naháňať. Koho chytí, ten ho vystrieda. Obmenou sú zvieracie naháňačky, kde jedno z detí je dravec, ktorý drieme vo svojom brlohu. Ostatní sú zvieratá, ktoré sa tíško k nemu približujú, aby ho nezobudili. Na povel (tlesknutie, písknutie, riekanku...) sa dravec zobudí a začne chytať zvieratá. Koho chytí, toho zoberie k sebe do brlohu. Pri chytení troch detí nastáva výmena. 

"CHÔDZA NA CHODÚĽOCH"

Počet hráčov: dvaja

Pomôcky: chodúle (pár dlhých pevných tyčí s podporami, ktoré umožňujú pohyb vpred bez dotyku nôh so zemou)

Postup: Cieľom hry je udržať rovnováhu na chodúľoch a bez pádu (či dotyku nôh so zemou) sa dostať čo najrýchlejšie do cieľa.

"KOHÚTIE ZÁPASY"

Počet hráčov: dvaja

Postup: Deti sa postavia oproti sebe s rukami za chrbtom. Na vopred dohodnutý signál sa snažia bez pomoci rúk vytlačiť súpera z kruhu (ihriska, stanoveného územia). Môžu sa však pohybovať len skackaním na jednej nohe. Vyhráva ten, komu sa podarí ako prvému súpera vytlačiť za čiaru, príp. ho postrčiť natoľko, že stratí rovnováhu a dotkne sa oboma nohami zeme.

O GULIČKY

Počet hráčov: minimálne dvaja

Pomôcky: guličky (hlinené, sklenené, olovené...)

Postup: Na rovnom hlinenom povrchu sa opätkom topánky urobí do zeme jamka. Z jej okolia sa odstráni tráva, drobné kamienky a iné nečistoty, aby "hracia plocha" bola čo najčistejšia. Každý z hráčov si zoberie do ruky rovnaký počet guličiek. Hra sa začína rozstrelom, ktorý určí, v akom poradí budú hráči hrať. Každý z hráčov sa postupne postaví nad jamku a kolmým hodom sa snaží všetky guličky dostať naraz do jamky. Komu zostane v jamke najviac guličiek (príp. koho gulička je najbližšie k jamke), ide ako prvý. Poradie ostatných hráčov sa určuje podľa vzdialenosti ich guličiek od jamky. Cieľom hry je dostať všetky guličky do jamky. Spôsobov je niekoľko - od jemného ťuknutia bokom ukazováka až po šprnganie. Prvý hráč pokračuje dovtedy, kým neminie jamku. Potom ho vystrieda ďalšie dieťa. Hra pokračuje dovtedy, kým nie sú všetky guličky v jamke. Vyhráva ten, kto ako posledný strelí guľôčku do jamky. Víťaz berie všetky guličky, ktoré boli v hre.

STRIEĽANIE Z KUŠE

Počet hráčov: jeden

Pomôcky: kuša zhotovená zo starého dreveného vešiaka, kolíka na prádlo, krajčírskej gumy a kúska dreva, na ktorý to všetko upevníme (viď foto), špajdle

Postup: Pri tejto hre je potrebné dodržiavať tieto základné pravidlá bezpečnosti - strieľa vždy len jeden, ostatní stoja za ním, príp. vedľa neho. Vždy strieľame len na neživý terč (strom, prázdnu plechovku a pod.)! Nikdy kušu nepoužívame ako zbraň! Nikdy nemierime na ľudí ani zvieratá, ani keď je kuša zaistená! Pri strieľaní vložíme do otvora, ktorý zostal po držiaku vešiaka špajdľu a zachytíme ňou napnutú gumu, ktorá slúži ako tetiva na luku. Zaistíme kolíkom na prádlo. Zamierime na terč a vystrelíme.

—————

Späť