Hry našich starých materí 2

16.10.2014 20:59

Ako ďalšie sme si vyskúšali hry s gombíkmi:

"NA BLCHY"

Počet hráčov: ľubovoľný

Pomôcky: 2 gombíky, čiara na podlahe

Postup: Deti sa postavia do radu a za pomoci jedného gombíka sa snažia čo najrýchlejšie premiestniť druhý gombík k čiare nakreslenej na podlahe. Používajú techniku "odšprngávania", kedy na kraj gombíka ležiaceho na zemi jemne pritlačia gombík, ktorý držia v ruke. Vyhráva ten, ktorého gombík sa prvý dotkne čiary.

"PERPETUUM MOBILE" (z lat. večne v pohybe)

Počet hráčov: ľubovoľný

Pomôcky: 50 cm špagát, gombík s dvoma alebo štyrmi dierkami

Pravidlá: Deti si prevlečú špagát cez jednu aj druhú dieku gombíka a zauzlia ho. Uchopia špagát do oboch rúk tak, aby bol gombík v strede a niekoľkokrát ho zatočia. Po uvoľnení sa gombík roztočí. Aby sa točil čo najdlhšie, deti podľa potreby špagát jemne napínajú a uvoľňujú.

"MOTANICA"

Počet hráčov: dvaja

Pomôcky: 1 m dlhý špagát

Postup: Na začiatku hry je potrebné oba konce špagátu spojiť. Potom si jedno dieťa navlečie špagát na obe ruky a za pomoci oboch prostredníkov vytvorý prvý obrazec. Druhé dieťa si špagát prevezme, pričom utvorí iný obrazec. Takto si deti špagát navzájom odovzdávajú, pričom vznikajú vždy iné a iné obrazce.

 

"VYSTRIHOVAČKY"

Počet hráčov: ľubovoľný

Pomôcky: nožnice, lep, biele a farebné hárky papiera A4, výkres A3

Postup: hárky bieleho a farebného papiera preložíme po dĺžke a prestrihneme. Vzniknuté obdĺžniky naskladáme ako harmoniku na 4 rovnaké menšie obdĺžniky. Na vrchnú časť naskladaného papiera obkreslíme maketu tak, aby sa jej obrys dotýkal okrajov papiera. Po vystrihnutí a rozložení nám vznikne pás štyroch rovnakých tvarov. Ak sú tvary vystrihnuté z bieleho papiera, nalepíme ich na farebný papier a naopak. Podlepené vystrihovačky nalepíme po šírke na výkres A3.

 

—————

Späť