Ja som dobrý remeselník...

13.03.2015 22:48

Remeselníci tvorili strednú vrstvu obyvateľov mesta, ktorá sa venovala výrobe. Vyrábali napríklad topánky, spracovávali kože, šili oblečenie, piekli chlieb a veľa iného. Remeselníci rovnakého alebo príbuzného remesla zakladali cechy. Iba príslušníci cechu mohli predávať svoje výrobky. Cech určoval dĺžku pracovného času a mzdu.Vymedzoval aj to, ako sa majú členovia cechu k sebe správať.

V remeselníckom stave boli 3 stupne. Najnižšie boli učni, ktorí robili podradné práce. Majster prijal chlapca vo veku 11 až 14 rokov na skúšku, počas ktorej zisťoval jeho fyzické schopnosti a morálno-vôľové vlastnosti ako predpoklad úspešného vykonávania remesla. Po skúšobnej dobe uzavrel majster s rodičmi učebnú zmluvu, v ktorej sa dohodli podmienky učenia (strava, ošatenie, bývanie, poplatok za prijatie, plat a učebná doba). Doba učenia trvala, podľa druhu remesla, 2 až 5 rokov. Až potom mohli učni postúpiť a stali sa z nich tovariši, ktorí po troch alebo štyroch rokoch v dielni museli odísť na vandrovku. Keď sa z putovania vrátili, mohli sa stať majstrami.

Zorientovať sa v remeslách, z ktorých mnohé sú už dávno zabudnuté, nebolo vôbec ľahké.  Preto sme život remeselníkov v stredoveku spoznávali prostredníctvom najrozmanitejších činností:

a) vyhľadávali sme informácie na internete (INV, VLA)

b) tvorili sme osemsmerovky (INV) - č.1, č.2, č.3, č.4, č.5, č.6, č.7, č.8, č.9, č.10,

c) spoznávali sme erby jednotlivých cechov (VLA)

d) vymýšľali sme hádanky (SJL) - "Zahádajte si s nami"

e) pantomimicky sme stvárňovali jednotlivé remeslá (VLA)

f) vyhľadávali a čítali sme príbehy o remeselníkoch (SJL)

g) tvorili sme puzzle (INV)

h) spoznávali sme materiál a hotové remeselnícke výrobky (VLA)

i) spievali sme piesne o remeslách (HUV) - Ja som dobrý remeselník... Šijeme vrecia... Kolo, kolo mlynské...

j) tvorili sme omaľovanky (INV)

- vyfarbi podľa pokynov (č.1, č.2, č.3, č.4, č.5, č.6, č.7, č.8, farebná legenda)

- nájdi 10 rozdielov (č.1, č.2, č.3, č.4, č.5, č.6, č.7, č.8, č.9, č.10, č.11, č.12, č.13, č.14, č.15)

—————

Späť