Júnové pranostiky

30.06.2015 09:45

Deň a

mesiac

Pranostiky

JÚN

Šk. rok

2012/2013

Šk. rok

2013/2014

Šk. rok

2014/2015

SR       ČR

1.6. O svatém Fortunátu kapka deště má cenu dukátu.
6.6. Na svätého Norberta už zima ide do čerta.
8.6. Medardova kvapka štyridsať dní kvapká. 
 

Po Medarde ostrá zima už nechodí, ani mráz vinici viacej neuškodí.

11.6.

 

Na svätého Barnabáša, búrky často strašia. 
12.6.

 

Svatá Tonička mívá často uplakaná očička. 
13.6. Na svatého Antonína broušení kos započíná. 
15.6.

 

Keď na Víta prší, bude pršať za sedem dní. 
  O svätom Vítu vidno hrozno v kvetu.
  Svätý Vít dáva tráve piť. 
23.6. Na svatou Agripinu odpočívej jenom ve stínu.
24.6.

 

Na svätého Jána (Krstiteľa) otvára sa k letu brána.
  O Jáne čerešne i muchy zralé. 
 

Na svätého Jána jahody do džbána.

 

Svätý Ján nesie malín džbán.

25.6.  Svatý Ivan bývá plačlivý pán. 
26.6.

 

Svatý Jan Burian (považoval sa za patróna krupobitia) mlátí bez cepů.     
29.6.

 

Peter a Pavel huby sejú. 
  Deň Petra a Pavla príroda častuje búrkou, ale zem ožíva hríbami.

 

—————

Späť