Medzinárodný deň školských knižníc

27.10.2014 22:42

Aj v tomto školskom roku vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica súťaž O najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. Tohtoročnú tému s názvom"SILA PROSTREDNÍCTVOM SPOLOČENSTVA - KOLEGIALITA, ROZMANITOSŤ, VÍZIA" sme sa pokúsili spracovať hneď niekoľkými spôsobmi.

Nakoľko sa človek venuje čítaniu od detstva až do neskoršieho veku, oslovili sme rôzne vekové skupiny s rovnakým cieľom - zistiť, aké knihy čítali, vo veku 6-10 rokov. Ako prvé sme zmapovali názvy obľúbených knižných titulov našich rodičov a starých rodičov. Prostredníctvom dotazníka sme zisťovali, aké knihy preferovali, keď boli vo veku svojich detí či vnúčat. Dotazník s rovnakými otázkami sme zadali aj žiakom 2.-4.ročníkov. Po spracovaní odpovedí oboch skupín sme zistené výsledky porovnali. Zistili sme, že čitateľský vkus detí sa za tie roky výrazne zmenil:

  • kým u rodičov dominovali knihy slovenských a českých spisovateľov (prevažne tzv. povinné čítanie), u dnešných detí na celej čiare vedú zahraniční autori
  • kým SPOLOČENSTVO starých rodičov a rodičov (185 zapojených) obľubovalo v detstve príbehy zo skutočného života, dobrodružnú literatúru a rozprávky, SPOLOČENSTVO dnešných detských čitateľov (157 zapojených) má radšej knihy z edície Walta Disneyho, v ktorých dominujú veľké farebné obrázky s minimom textu
  • niektoré tituly však nezapadli prachom a objavujú sa v novších vydaniach aj v dnešných detských knižniciach (napr. Dobšinského Slovenské rozprávky, Pipi Dlhá Pančucha od Astrid Lindgrenovej, Verneho dobrodružná literatúra, Ďuríčkovej Danka a Janka či Ferdo Mravec od Ondřeja Sekory...)

Keďže v tomto školskom roku opäť spolupracujeme v rámci eTwinningu so ZŠ Stráž z Českej republiky, boli sme zvedaví, do akej miery sa ich zistenia budú zhodovať s tými našimi.

  • zatiaľ čo Rozprávky o psíčkovi a mačičke zabodovali ako detské čítanie u slovenských dospelých, v Českej republike je to jedna z najobľúbenejších kníh dnešných detských čitateľov
  • rovnako obľúbenou knihou u českých i slovenských dospelých respondentov bola Babička Boženy Němcovej
  • knižný titul, ktorý sa objavoval aj v SR, v ČR, u detí aj u dospelých, bol Ferdo Mravec od Ondřeja Sekory           

I keď škála odpovedí jednotlivých spoločenstiev (českí a slovenskí respondenti, detskí a dospelí čitatelia) bola veľmi ROZMANITÁ a široká, z jednotlivých zistení bolo zrejmé, že s postupom času sa čitateľský vkus detí podstatne zmenil. Deti v dnešnej dobe oslovujú viac knihy s menším množstvom textu, príp. knihy s ozvučenými obrázkami či celými časťami kníh. Priniesli sme si takéto knihy a snažili sme sa ich porovnať s tými klasickými.

V priebehu mesiaca október sme sa pokúšali zistiť, či knihy označené spoločenstvom dospelých ako obľúbené, by dokázali osloviť aj dnešného detského čitateľa. Spomedzi "naj titulov" si každá z tried vybrala jeden, ktorý čítala spoločne na pokračovanie.Následne každá z tried spracovala prečítanú knihu výtvarne ako záložku do knihy:

2.ročník  - Danka a Janka (M.Ďuríčková), Rozprávky o psíčkovi a mačičke (J.Čapek)

3.ročník - Smelý zajko v Afrike (J.C.Hronský), Maťko a Kubko (M.Grznárová)

4.ročník - O.Sekora (Ferdo Mravec), Kniha džunglí (R.Kipling)

Nakoľko rovnakými aktivitami prešli aj české deti, mohla ku koncu mesiaca prebehnúť vzájomná výmena záložiek.

5_zalozky1.jpg02.jpg

5_zalozky2.jpg5_zalozky3.jpg05.jpg

03.jpg04.jpg

09.jpg06.jpg

10.jpg11.jpg

14.jpg15.jpg12.jpg

Priamo počas Medzinárodného dňa knižníc tieto sprievodné aktivity vyústili nielen do záverečného vyhodnotenia, ale aj do vzájomného porovnania dojmov a zážitkov z čítania týchto kníh. Jednotlivé deti prezentovali najzaujímavejšie dojmy z čítania a diskutovali o tom, či ich táto kniha oslovila a v čom (KOLEGIALITA, ROZMANITOSŤ NÁZOROV).

Na tieto aktivity nadviazala beseda s rodinným príslušníkom (starým rodičom niektorého z detí) zameraná na jeho vzťah ku knihám a čítaniu vôbec. Deti si pripravili množstvo otázok, ktorými zisťovali, či si ľudia kedysi knihy radšej požičiavali alebo kupovali, či v Ilave existovalo kníhkupectvo/knižnica, kde sa nachádzali, či boli knihy drahé, či mali deti čas na čítanie alebo nie, v ktorú dennú dobu sa mohli venovať čítaniu a pod. Súčasťou besedy bolo aj zistenie názoru starého rodiča na dnešné čítačky, elektronické či ozvučené knihy. Mnohí zo zúčastnených skonštatovali, že nové podoby kníh možno majú svoje čaro pre dnešných mladých ľudí, avšak klasickú knižnú podobu literárneho diela nemôžu nikdy nahradiť.

Následne sa deti pokúsili zamyslieť nad tým, ako budú asi vyzerať knihy v budúcnosti (VÍZIA). Na základe výsledkov v dotazníku sa dá predpokladať, že postupne z pultov úplne vymiznú knihy v papierovej podobe a v plnej miere ich nahradia knihy elektronické. Ako budú vyzerať výtvarne spracovali žiaci 3. ročníkov a nad tým, o čom asi budú, sa zamysleli zase štvrtáci.

 

—————

Späť