Naše prvé vysielanie

15.10.2014 19:01

Ak si niekto myslí, že založiť si svoju vlastnú televíziu, je ľahká vec, veľmi sa mýli. Prvému vysielaniu musí totiž predchádzať množstvo prípravných aktivít. A jednou z nich je napríklad kásting na televíznych moderátorov a reportérov. Toto zodpovedné povolanie nemôže totiž vykonávať ktokoľvek. Vhodný kandidát musí mať niekoľko dôležitých vlastností a schopností:

- musí jasne a zreteľne artikulovať, správne intonovať, vyjadrovať sa spisovne, správne dýchať, udržiavať zrakový kontakt s divákmi, nesmie mať trému, musí pohotovo reagovať na vzniknuté situácie, vedieť súvisle a výrazne čítať z čítačky, správne dýchať, významovo členiť text na odseky...

Jednoducho, jeho vystúpenie musí navodiť vhodnú atmosféru, vyvolať tú správnu náladu, udržať pozornosť diváka po celý čas vysielania natoľko, aby mal z neho silný umelecký zážitok.

A takto to vyzeralo na kástingu v 4.A triede:

Vďaka precíznej príprave mohlo začať naše prvé spoločné vysielanie so ZŠ v Stráži. A ako to už býva u nás zvykom, zapojili sa do neho všetci žiaci našej triedy:

—————

Späť