Spoznávame Slovensko

04.09.2014 18:36

Aby sme sa mohli bližšie venovať jednotlivým oblastiam Slovenska a zvykom, ktoré sa v nich do dnešných dôb dodržiavajú, musíme ho najskôr lepšie spoznať. 

V minulom školskom roku sme sa dozvedeli, že leží v "srdci Európy" a hraničí s piatimi štátmi. Niektorí z nás však počas prázdnin čo-to pozabúdali, a preto nebolo od veci niečo si z učiva vlastivedy pripomenúť. Ukázalo sa, že najväčšími znalcami Slovenska boli tie deti, ktoré niektoré kúty Slovenska videli na vlastné oči. Počas prázdnin navštívili bližšie i vzdialenejšie hrady, zámky, jaskyne i priehrady, videli známe i menej známe historické pamiatky, preliezli viaceré horské štíty.... A aby tým, ktorí ich ešte nevideli, nebolo ľúto, priblížili im ich aspoň prostredníctvom pútavého rozprávania a suvenírov, ktoré si odtiaľ priniesli. Keďže to boli väčšinou magnetky, pohľadnice a turistické známky, priložili sme si ich na slepú mapu, aby sme mali lepšiu predstavu o tom, ako ďaleko sa nachádzajú od Ilavy. Zistili sme, že počas týchto prázdnin patrili k najviac navštevovaným oblastiam Vysoké Tatry a Trenčiansky kraj.

V ďalšej časti hodiny sme sa pohrali s jednotlivými krajmi, na ktoré je Slovensko rozdelené. Naučili sme sa ich nielen vymenovať, ale aj správne umiestniť. Rozstrihanú mapu Slovenska sme skladali a rozkladali ako puzzle v skupinách, dvojiciach, ale aj jednotlivo. Teraz už vieme, ktoré kraje spolu susedia, ktorý je z nich najväčší, najľudnatejší, či ktoré svojím tvarom pripomínajú presýpacie hodiny alebo medvediu labu. Aj vďaka tejto aktivite by sme nemali mať v budúcnosti s čítaním mapy žiadny problém.

 

—————

Späť