Tradície počas adventu

17.12.2014 20:28

Putovanie Jozefa s Pannou Máriou z Nazaretu do Betlehema pozná veľmi dobre každý veriaci. Keďže nebolo pre nich miesta v betlehemskej hospode, ktorá slúžila ako prístrešie pre pocestných, museli si hľadať útulok inde. Hoci pohostinstvo patrilo k náboženským povinnostiam Izraelitov, predsa nedostali ubytovanie u ľudí. Uchýlili sa do jaskyne, kde Panna Mária dala svetu Ježiša.
Táto udalosť podnietila vznik ľudovej adventnej pobožnosti - hľadanie prístrešia pre Svätú rodinu. Ľudia po deväť večerov pred Vianocami (začína sa 15. decembra a končí sa 23. decembra) putovali s obrazom Svätej rodiny z domu do domu ako hľadajúci prístrešie a spoločnou modlitbou sa pripravovali na dôstojné oslávenie Ježišovho narodenia. Táto pobožnosť viedla veriacich k tomu, aby sa rozdelili s chudobnými, budovali medziľudské vzťahy, odpúšťali si...

 Tradíciu týchto pochôdzok z domu do domu sme si priblížili aj my vďaka nádhernej adventnej scénke, ktorú nám zveršovala PaedDr.Marcela Baginová:

—————

Späť