Vedeli ste, že...

20.01.2015 14:05

... počas Fašiangov sa pálili  bahniatka z  Kvetnej nedele minulého roka? Takto získaný popol sa potom používal pri bohoslužbe Popolcovej stredy, kedy sú veriaci poznačení popolom na čelo.

Túto a veľa ďalších informácií o tomto najveselšom období roka sme získali na hodine informatickej výchovy. Vďaka najrozličnejším internetovým stránkam sme sa dozvedeli nielen to, ako dlho trvá toto obdobie, ale aj čím je charakteristické či ako sa odlišovali tradičné fašiangové zvyky na dedine od tých mestských. Všetky nadobudnuté vedomosti sme spracovali do tzv. "Maľovaného fašiangového čítania":

1. Charakteristika obdobia

2. Pôvod názvu

3. Tradičné obrady

4. Zábava

5. Fašiangové jedlá

6. Typické činnosti

7.  Zvyky a obyčaje

8. Charakteristické masky

9. Masky ľudí

10. Podomové koledovanie

11. Zvieracie masky

12. Maska koňa

13. Maska kozy

14. Fašiangové rekvizity

15. Zaužívané tradície

16. Fašiangy na dedine

 17. Fašiangy v meste 

18. "Tučný štvrtok"

19. "Fašiangový utorok"

20. "Vyplácanie dievčat"

 

—————

Späť