Čas kolied

03.12.2014 20:00

Obchádzanie koledníkov po domoch je už od dávna spojované s "koledovaním si" o výslužku, ktorú predstavovalo predovšetkým jedlo a pitie. K najznámejším piesňam, ktoré koledníci spievali počas veľkých kresťanských sviatkov (Vianoce, Traja králi) patrili:

  • Búvaj, dieťa, krásne
  • Dobrý pastier sa narodil
  • Do hory, do lesa, valasi
  • Jak si krásne, Jezuliatko
  • Narodil sa Kristus Pán
  • Šťastie, zdravie, pokoj svätý

Základným motívom bola radostná novina narodenia Spasiteľa, budenie pastierov, púť Troch kráľov do Betlehema, prosba o darček i prianie dobrej úrody. Nakoľko vianočné koledy sú súčasťou našej histórie a národného kultúrneho dedičstva, neváhali sme a naučili sa aspoň dve z nich:

—————

Späť